SODOBNI NAČINI OGREVANJA STAVB

Sodobne ogrevalne naprave so kompleksne zadeve, ki temeljijo na toplotnih izgubah objekta in morajo biti že  v štartu poravilno dimenzionirane, glede na predvidene toplotne izgube objekta. Časi pretiravanja in  vgrajevanja premočnih – predimenzioniranih ogrevalnih sistemov so mimo.  Danes, ko se varčuje na vsakem koraku moramo imeti kvalitetno narejen ogrevalni sistem, da nam prinaša koristi in dolgoročne prihranke. Nekaj na hitro narejeno malo predimenzionirano se odraža v velikih stroški vzdrževanja in obratovanja.

Veliko je objektov, ki so jih energetsko sanirali, napravili fasado, menjali stavbno pohištvo, na kotlovnico oz kurilno grelno napravo pa kar pozabili. Objekt je postal s temi ukrepi varčen, ampak prihranka pri stroških ogrevanja  nismo zmanjašali toliko kot smo mislili, ker imamo vgrajeno zastarelo kurilno napravo.  Zato ob energetski sanaciji objekta nikakor ne pozabimo na sanacijo ogrevalnega sistema, drugače učinkov sanacije ne bo pravih.

Pri energetski sanaciji potrebno imeti pravilen razpored del. Najprej se sanira zunanji ovoj stavbe, potem se pa lotimo sanacije ogrevalnega sistema. Če pa delamo kotlovnico prej, moramo pa že ob sami sanaciji ogrevalnega sistema računati z predvidenimi novimi  manjšimi toplotnimi izgubami objekta.  Najbolje je da imamo ob sanaciji ogrevalnega sistema izračunanane toplotne izgube, tako lahko pravilno dimenzioniramo potrebno moč kurilne naprave, še poebej je to pomembno pri toplotnih črpalkah.